crc-kurumsal-hizmet-terminolojisi

04-09-2020

crc-kurumsal-hizmet-terminolojisi

CRC KURUMSAL HİZMET TERMİNOLOJİSİ

3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası: Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, gerçek ya da tüzel kişilerin, kendilerinin veya çalışanlarının üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türüdür.

Üçüncü şahısların sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdıkları ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini, poliçede belirtilen meblağlara kadar temin eder.

Alt İşveren (Taşeron): Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. 

Asgari Ücret: İş kanunlarına göre bir ülkede niteliksiz bir işçiye verilmek üzere hükümetler tarafından belirlenen en düşük ücret. İşçinin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını minimum düzeyde karşılamaya yönelik bir ücrettir, enflasyona göre zamanla ayarlanır. Türkiye’de asgari ücret en geç iki yılda bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığıyla belirlenir.

Banket Arabası: Yemek ve benzeri ürünlerin, pişirilmesi için değil, sıcaklıklarının muhafaza edilmesi ve servis edilmesi için otellerde, restoranlarda, turistik tesislerde, kantinlerde ve yemekhanelerde kullanılan araçlardır.  Sıcak, soğuk ve nötr çeşitleri bulunmaktadır.


Bardak Yoğurt: Müşteri talepleri doğrultusunda yemek hizmeti içeriğinde kullanılan yoğurt tipidir.  Standart olanları 150 gr. olmakla birlikte 200 gr. olanları da bulunmaktadır.


Benmari Cihazı (Bain Marie ): Sıcak su buharı ile pişmiş ürünlerin servis sıcaklığında bekletmek için kullanılan araçlardır.  Isıtma içerisinde bulunan rezistans yardımı ile gerçekleştirilir.  Elektrikli ve gazlı modelleri bulunur. Büyük sayılarda hizmet alan firmalar için ayaklı olanları olabileceği gibi, küçük sayıda hizmet alan firmalar için set üstü olanları da bulunmaktadır.


Bardak Yıkama Makinesi :  Bardak yıkama makineleri daha çok barlar, kafeler, içerisinde bar bulunduran otel gibi işletmeler için kullanılan bir üründür. Hem bardak temizliği (hijyen) için hem de iş akışının minimum zamanda sağlanabilmesi için  bardak yıkama makineleri gereklidir.


Çorba Kazanı (Potu) : Daha çok, otel, restoran, kafeterya benzeri işletmeler için kullanılmakla birlikte, toplu yemek sektöründe de nadir de olarak kullanılan araçlardır.  Müşteri için sağladığı en büyük yarar kazan içerindeki çorbanın sıcaklığını ayarlanabiliyor olmasıdır.


Çöp Sıyırma Tezgahı:  Yemekhane ya da restoranların bulaşıkhanelerinde kullanılan, paslanmaz çelikten imal edilen, üzerinde huni benzeri boşluk bulunan tezgahlardır. Kirli gelen bulaşıklardaki artıklar huni biçimli boşluktan çöpe sıyırıldığı için bu isim verilmiştir.

   

Davlumbaz:  Kirlenmiş havayı ya da buharı içine çeken ve havalandırma sistemine aktaran havalandırma sistemi ünitesidir.


Ev Tipi Bulaşık Makinesi:  Evlerde kullanılan bulaşık makineleridir. Sayısı yüksek olmayan firmalar yemek firmalarından bu tarz bulaşık makinelerini talep edebilmektedir.


Gastronom Küvet:  Paslanmaz çelikten yapılan, yemek (benmari içerisinde) ya da salata servisinde (salata bar içerisinde) kullanılan ürünlerdir.  Kullanımına bağlı olarak şekilleri, müşterinin aldığı hizmet sayısına göre hacimleri değişiklik göstermektedir.

   

Giyotin Tip Bulaşık Makinesi:  Ev tipi bulaşık makinelerine göre daha kısa sürede yıkama sağlayan giyotin tip bulaşık makineleri daha çok yüksek kapasiteli firmaların mutfaklarında kullanılır.  İsmini üst kapağının yıkama esnasında aşağıya doğru indirilerek kapanması (giyotine benzediği için)  ve bu şekilde yıkama işlemesine başlaması sebebiyle almıştır.


Hijyen Eğitimi : Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren bir yönetmeliktir. Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır.  Gıda üretim ve perakende iş yerleri, İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler, Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler, İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri, Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.


İzlenebilirlik :  Tüketim için kullanılacak her gıdayı, yemi, kendisi veya ürünü tüketilebilen(besin değeri olan) hayvanı veya maddeyi, tüm üretim, işleme ve dağıtım aşamaları boyunca takip edebilme becerisidir. 


Kepçe :  Sofrada veya lokantalarda tezgahta yemek, özellikle çorba gibi sıvı yemekler, dağıtılırken kullanılan mutfak eşyasıdır. Her ne kadar değişik tasarımlar olsa da, genellikle tipik bir kepçe derin bir çanak içinde son bulan bir sapa sahiptir. Kepçenin sapı, sıvıyı bir tencerenin veya bir kazanın içinden rahatça taşımayı sağlayacak bir açıya sahiptir. Kepçeler daha farklı malzemelerden yapılabileceği gibi genellikle diğer mutfak aletleri gibi paslanmaz çelik alaşımlardan yapılır, bunun yanında alüminyum, gümüş, plastik ve melamin gibi malzemelerden de yapılabilir.


Kevgir : Mutfaklarda sıvı maddelerle katı maddeleri birbirinden ayırmaya yarayan bir tür elektir. Genel olarak alüminyum ya da paslanmaz çelik gibi hafif metallerden yapılsa da son yıllarda plastik türleri de çıkmaya başlamıştır. İçindeki suyun akması için üzerinde çeşitli büyüklükte delikler bulunur.