Crc Kurumsal Hizmetler

YEMEK FİRMALARI

yemek firmaları

Türkiye’de toplu yemek hizmetleri, halk arasında tabldotçuluk olarak da bilinmektedir. Bilinen ilk tabldot (yemek) firmalarından biri olan Tuna Emre Yemek Müteahhitliği 1959 yılında Şişli Terakki Lisesi mutfağında üretime başlamış ve 1963 yılında Bomonti’de bulunan Embil Laboratuvarına 100 kişilik yemek hizmeti vermiştir. 1970’li yılların sonuna kadar tabldot firmaları yalnızca yemeği zamanında yetiştirmeye ve lezzetli yemek yaparak, o dönemin koşullarında kendilerinden beklenenleri karşılamışlardır. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren, ülkemizde tarım toplumundan sanayi topluma geçişin bir sonucu olarak, büyük şehirlere göç başlamış ve kentsel nüfus artmıştır. Bu durumda özel teşebbüs ile kurulan firma sayısının ve iş hayatına girenlerin sayısının yükselmesine dolayısıyla iş yerlerinde toplu yemek gereksinimin artmasına yol açmıştır. Ortaya çıkan bu gereksinim ise doğal olarak yemek firmalarının (bir diğer adıyla catering) sayılarının hızlı bir şekilde artmasına sebep olmuştur.

Son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren, sürekli kendisini yenileyen ve yeme içme endüstrisinin önemli dallarından biri olan toplu yemek (Catering) sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok alanda farklı müşteri gruplarına hizmet vermektedir. 1980’li yıllarda İstanbul’da sayıları 500 civarında olan yemek firmalarının sayısı günümüzde 5000’in üzerine çıkmıştır. Sayısal olarak bakıldığında yemek hizmeti almak isteyen müşteriler açısından çok fazla alternatif ortaya çıkmış gibi gözükse de, bu firmaların büyük bir çoğunluğu, merdiven altı olarak faaliyet gösteren ve ticari olarak kayıt dışı olarak çalışan firmalardır. 2006 yılından beri müşterilerine hizmet veren CRC Kurumsal, hiçbir durumda bu şekilde hizmet veren firmalar ile çalışmamakla birlikte, yüksek satın alma gücü sayesinde onlara, en uygun bütçelerde ve onların profillerine en uygun hizmet verecek (beyaz yaka, mavi yaka vb.), en iyi yemek firmalarından hizmet alma şansı verir.

Kayıt dışı üretim, toplu yemek sektörünün en önemli sorunlarından biridir ve bu durum toplu yemek sektöründe kayıt dışı istihdam, rekabet günün azalması, verimsiz ve kalitesiz üretime, sosyal güvenlik kapsamının daralmasına ve iş sağlığı koşullarının kötüleşmesine yol açmaktadır. Yemeğin üretiminden, servisine kadar insan unsurunun ön planda olması, kalifiye ve eğitimli iş gücü gerektirmesi, tüketicilerinin beğenilerinin ve beklentilerinin farklı oluşu yemek hizmeti organizasyonlarının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. CRC Kurumsal’ın deneyimli müşteri ilişkileri yöneticileri haftalık periyotlarda müşterilerini ziyaret ederek onların talep ve şikâyetlerini dinler, onların yemekhanelerinde gerekli kontrolleri yaparak yemek hizmetinin yüksek standartlarda olmasını sağlar.

Ülkemizde devlet bünyesinde gıda üretimi ve satışı yapan firmaları denetleyecek kalifiye personel sayısının az olması yemek firmaları üzerinde gerekli denetimlerin son derece az ya da hiç yapılmamasına sebep vermektedir. Bu durumu fırsat olarak değerlendirip maliyetlerini kısarak, para kazanmak isteyen kötü niyetli firmalar ise; gerekli standartlarda üretim yapmayıp yine gerekli standartlarda ham madde kullanmayarak insan sağlığını tehdit etmektedir. CRC Kurumsal ile çalışan bütün yemek firmaları gıda üretimi için gerekli olan İşletme Kayıt Belgesi’ne sahiptir. Bu belgeye sahip olmayan hiçbir yemek firması CRC Kurumsal ile çalışamaz. Ayrıca yine CRC Kurumsal bünyesinde çalışan gıda mühendisleri, çalışılan yemek firmalarını aylık dönemlerde ziyaret ederek, onlara gerekli denetimleri (üretim standartları, ham madde standartları vb.) yapar ve bu denetimler sonucunda oluşturulan raporları müşterileri ile paylaşır. CRC Gıda mühendisleri aynı zamanda müşterilerinin yemekhanelerine de ziyaretler geçekleştirir. Bu ziyaretler neticesinde servis elemanlarının eksik olduğu konuları tespit ederek onlara gerekli eğitimleri verir ve yemek servisinin gereken standartlarda olmasını sağlar.

COPYRIGHT © 2016 - CRC DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON A.Ş | TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Web Tasarım